ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

အုတ္ျမစ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ စစ္မွန္ေသာတပည့္မ်ားအေၾကာင္း။

ငါ့ကို သခင္သခင္ဟုေခၚသူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔၀င္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ့ခမည္းေတာ္၏အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူသည္ သာလွ်င္ ၀င္ရလိမ့္မည္။ ငါ၏စကားကုိ ၾကား၍ က်င့္ေသာသူ ဟူသမွ်သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌ မိမိအိမ္ကို ေဆာက္ေသာ ပညာရွိႏွင့္ တူလိမ့္မည္။ မိုးရြာေရႀကီး မုန္တိုင္းထန္သျဖင့္ ထိုအိမ္ကို ရိုက္ခတ္ေသာ္လည္း ၄င္းမွာ ေက်ာက္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ မၿပိဳ လဲေခ်။...

အျပည့္အစံုကို နားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

11 + 0 =

Please wait while the page is loading