ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းႏွင့္

လူေလးေထာင္ကို ေကၽြးေမြးေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း။

သခင္ေယဇူးသည္ထုိအရပ္မွ ထြက္ခြာသြားေတာ္မူၿပီး ဂါလီလီယာပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေယာက္သြားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ေတာ္မူၿပီး ထုိေနရာသို႔ထိုင္ေတာ္မူ၏။ မ်ားစြာေသာ လူအစုအေ၀းတို႔သည္ စြံ႕အေသာသူ မ်က္စိမျမင္ေသာသူ ေျခအစြမ္းေသာသူ အဂၤါခ်ိဳ႕တက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါသည္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္၏ေျခေတာ္ရင္းသို႔ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔၏ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

8 + 4 =

Please wait while the page is loading