ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔...

သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေျပာတဲ့ စကား သင္ကိုယ္တိုင္သြား၍ထို႔နည္းတူျပဳေလာ့ဆိုတဲ့ ေနာက္ဆံုးစကားဟာျဖင့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ဘုရားေပးတဲ့ တာ၀န္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သိရွိခံယူၾကဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းေသာ ဆာမာရီတန္ပံုဥပမာဟာျဖင့္ရင္ သခင္ေယဇူးေျပာတဲ့ ဥပမာေတြ မ်ားစြာထဲမွာ လူူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြမၾကာခဏၾကားေနရတဲ့ ပံုဥပမာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ နားနဲ႔ပဲ ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီမွာပဲ အဆံုးသတ္သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးရွိတာမ်ားပါတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ နားနဲ႔ ၾကားေစလိုတာမကေသးပဲနဲ႔ ၾကားေသာသူမ်ားသည္လည္းပဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အဲဒီအတိုင္း ေကာင္းေသာဆာမာရီတန္စိတ္ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္  က်င့္ၾကေစဖို႔အတြက္ သူျဖစ္ေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ပံုျပင္ ျဖစ္စဥ္ကို ခဏေလးစဥ္းစားၿပီးတဲ့ေနာက္ က်င့္ႀကံၾကဖို႔အတြက္လည္းပဲ အႏူးအညႊန္႔ေျပာလိုပါတယ္လို႔။ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ။ ဘယ္လိုစိတ္ထား ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္လိုက်င့္ႀကံေနထုိင္မွ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚလို႔ရပါသလဲ။ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ဆိုတာကေတာ့ ၁ လူေတြကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ နံပါတ္ ၂ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ဆိုတာကေတာ့ အကူအညီလိုတဲ့ သူေတြကို ကူညီတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ္။ နံပါတ္ ၃ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ဆိုတာ ကိုယ္မသိတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ေစ သူစိမ္းပဲ ျဖစ္ေစ ကိုယ့္ရဲ႕ အကူအညီလိုအပ္လို႔ရွိရင္ ကိုယ္က ေပးတဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမယ္။ နံပါတ္ ၄ အခ်က္အေနနဲ႔ ကိုယ္မသိတဲ့ လူပဲျဖစ္ေစ၊ သူစိမ္းပဲ ျဖစ္ေစသာမက ေသးပဲနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ရန္သူပင္ျဖစ္ပါေလ့ေစ အကူအညီလိုရင္ ေပးတဲ့ သူဟာ ေကာင္းတဲ့ဆာမာရီတန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ စြန္႔စားကူညီရပါေစ စြန္႔စားကူညီေပးတဲ့သူဟာ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္ စံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေထာက္ရႈဖို႔က သနားျခင္း ဂ်ဴ ဘီလီႏွစ္တုန္းက Year of Mercy ေပါ့ေလ အဲဒီတုန္းက ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ေျပာတဲ့ စကားကို ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၾကားေယာင္ၾကပါစို႔။ ဘာေျပာခဲ့သလဲ ဆိုေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ဆာမာရီတန္အသက္တာကို တိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘ၀ကို ရွင္သန္ၾကပါလို႔ ဘာသာတူအားလံုးကို မိန္႔မွာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အလုပ္တာ၀န္ဟာ ဘာလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂဃနဏေလး ျပန္ၿပီးစဥ္းစား သံုးသပ္တဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ နံပါတ္ ၁ အခ်က္အေနနဲ႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာ ဒဏ္ရာရေနတဲ့ သူေတြကို ကုသဖို႔ျဖစ္တယ္။ Heal the wounds ေပါ့ေလ။ အဲဒီမွာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာပဲ ျဖစ္ေစ စိတ္ပိုင္း္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာပဲ ျဖစ္ေစ ၀ိညာဥ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ေစ ဘယ္လိုဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ိဳးကို မဆို ဒဏ္ရာရတဲ့ သူေတြကို ကုသေပးဖို႔ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ ဆိုတာဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကံဳတုန္းေျပာရမွာက အသင္းေတာ္က ဘယ္သူလဲလို႔ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကေမးတယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ ဆရာေတာ္အဖြဲ႕ကိုေျပာတာလား အသင္းေတာ္ဟာ ဒီဘုန္းႀကီးအဖြဲ႕ကို ေျပာတာလား အသင္းေတာ္ဟာ ရဟန္းမင္းႀကီးကို ေျပာတာလား အဲသည္လိုစဥ္းစားတတ္ၾကတယ္ တစ္ခ်ိဳ႕က။ ငါနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး ထင္ေကာင္းထင္မယ္။ အသင္းေတာ္ဆိုတာ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာကို ခံယူၿပီးတဲ့ သူတိုင္းသည္ အသင္းေတာ္ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆိုလိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္စီရဲ႕တာ၀န္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္စီဟာ အသင္းေတာ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ဒါ့ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕တာ၀န္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္စီရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ဘာတာ၀န္လဲ လူမ်ားေတြရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ကုသေပ်ာက္ကင္းေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္း ၀ိညာဥ္ပိုင္းျဖစ္တယ္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒုကၡဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရေပမဲ႔လို႔ လံုး၀မိမိတို႔အသံမထြက္ႏိုင္တဲ့ သူမ်ားေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အသံထြက္ေပးရမဲ့တာ၀န္ဟာလည္းပဲ အသင္းေတာ္ရဲ႕တာ၀န္တစ္ခုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ဒဏ္ရာမ်ိဳးစံု ရင္စီးၿပီးခံေနရၿပီးတဲ့ေနာက္ အံႀကိတ္ၿပီးခံေနရၿပီးတဲ့ေနာက္ လံုး၀လူေတြ မျမင္ႏိုင္မၾကားႏိုင္ မျမင္ရမၾကားရတဲ့ ဘ၀နဲ႔ ရွိေနၾကရတဲ့ အငယ္ဆံုးေသာကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနၾကရပါတယ္။ ဒီလူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္စားအသံထြက္ေပးဖို႔ ဒါဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ရေန႔စားစရာမရွိလို႔  ဆန္ျပဳတ္စားေနရတဲ့ သူေတြ အသံမထြက္ပါဘူး။ သူမ်ားသိမွာစိုးလို႔ ရွက္ထာလည္းျဖစ္မွာေပါ့။ အခ်ိဳ မုန္႔နဲ႔ ဆားနဲ႔ သံပုရာသီးနဲ႔ ေရာၿပီးတဲ့ေနာက္ ထမင္းေလးကို ၀င္ေအာင္စားေနရတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ ေရနံဆီ တစ္ဆယ္က်ပ္ဖိုးနဲ႔ ခဏတာေလး အေမွာင္ထုကို ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ လဖက္ေျခာက္ဖိုး ၅၀ က်ပ္ဖိုးနဲ႔ ေရေႏြးၾကမ္း တစ္ေန႔တစ္ခါေတာင္ မေသာက္ျဖစ္တဲ့ သူေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သရက္သီးတစ္လံုးကို မိသားစုထမင္း၀ိုင္းမွာ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ၀ိုင္းစုပ္ၿပီးေတာ့ ထမင္း၀င္ေအာင္ စားေနရတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ ေနစရာမရွိလို႔ စကၠဴ ပံုးႀကီးႀကီးထဲမွာ အိမ္သဖြယ္လုပ္ၿပီးေနရတဲ့ သူေတြလည္းပဲ ရွိတယ္။ မရွိခိုႏိုး မလွဆိုးမ်ိဳးဆိုတဲ့ ဗမာစကားအတိုင္းပဲ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို သခိုးသ၀က္လို႔လည္း အလြဲအမွားအထင္ခံရတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေလးေတြ အသံမထြက္ႏိုင္တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လမ္းေဘးမွာစား၊ လမ္းေဘးမွာေန၊ လမ္းေဘးမွာ အိပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လမ္းေဘးမွာပဲ ဆံုးသြားၾကရတဲ့ သူေတြလည္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမယ္။ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တိုင္း ဒီတာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္းပဲ ကူညီႏိုင္သေလာက္ ကူညီၾကရမယ္။ မကူညီႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ကူညီႏိုင္မယ္ထင္တဲ့ သူေတြကို အသိေပးခ်ဥ္းကပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို ႏွစ္သိမ့္မႈေပးရမယ္။ လူေတြကို ေျဖသိမ့္ေပးရမယ္။ ကိုယ့္ေၾကာင့္လူေတြ စိတ္မဆင္းရဲမိေအာင္လည္း သတိထားရမယ္။  ရဟန္းမင္းႀကီးဘာဆက္ေျပာသလဲဆိုေတာ့က မ်က္စိကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုက္ၿပီးၾကည့္ပါ။ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ရင္ႏွစ္ဖြယ္ရာေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြရဲ႕ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ငိုေၾကြးသံကို ၾကားေအာင္ နားစြင့္ၾကပါလို႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ႏႈိးေဆာ္ေျပာျပလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ အသိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အျမင္အာရံုကို အၾကားအာရံုကို အေထာက္အကူေပးဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ရုပ္သံေတြကို ၾကားႏိုင္ျမင္ႏိုင္ ဖို႔လြယ္တဲ့ ကိရိယာေတြတပ္ထားေပး တာရွိတယ္။ ဒါေတြကို အဲဒီအတြက္ အသံုးျပဳ ဖို႔ တျခားအလြဲအမွားမသံုးမိဖို႔လည္း သတိထားရမယ္။ ရွင္းရွင္းေလးေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ မိုဘိုင္းဖုန္းတို႔ အင္တာနက္တို႔ ယူကၽြတ္ တို႔ ဗိုင္ဘာတို႔ မက္ဆင္ဂ်ာတို႔ လိုင္းတို႔ စသည္ျဖင့္ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်က္စိၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ ပိုျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးဖို႔ နားစြင့္တဲ့ေနရာမွာ ပိုၾကားေအာင္ အေထာက္အကူေပးဖို႔ အဲလို ျမင္ၾကားၿပီးတဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ ကူညီဖို႔ ဒါေတြဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားေပးထားတဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ ကိရိယာေတြ ျဖစ္တယ္။ လႊဲမွားစြာ အသံုးျပဳ သြားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး သခင္ေယဇူးကဲ့သို႔ ေရာဂါေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ သူမ်ား သခင္ေယဇူးကဲ့သို႔ အသိေပး သတိေပး ေဟာေျပာသြန္သင္တဲ့ သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ အျမဲ တမ္းအသက္တာကို ရွင္သန္ၾကပါစို႔လို႔ အားလံုးကို တိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္သင္တို႔ တစ္ဦးစီကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ။

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading