ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာ

သခင္ေယဇူး၏ ပထမဦးဆံုးတပည့္မ်ား။

တဖန္ေယာဟန္သည္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ မိမိတပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေနစဥ္ သခင္ေယဇူး ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို ျမင္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေတာ္ကိုု ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ဆို၏။ တပည့္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သူ၏စကားကို ၾကားလွ်င္ သခင္ေယဇူး၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္သြားေလ၏။ သခင္ေယဇူးသည္ ေနာက္ကို လွည့္ၾကည့္ေတာ္မူူလွ်င္ မိမိ၏ေနာက္မွာ လိုက္လာၾကေသာသူတို႔ကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

8 + 7 =

Please wait while the page is loading