ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

 ကေန႔ ကားတိုင္ရဲ႕ ပြဲေန႔ ကားတိုင္ကို ခ်ီးေျမာက္တဲ့ ပြဲေန႔မွာ ကားတုိင္ရဲ႕ တန္ဖိုးနဲ႔ သခင္ေယဇူးဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထပ္မံၿပီးတဲ့ ေနာက္ အသိေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ။

Add new comment

1 + 4 =

Please wait while the page is loading

ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.