ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္။

ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔..

  သခင္ေယဇူး စီရင္ထားေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာဟာျဖင့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘာေတြအသိေပးသလဲဆိုေတာ့က နံပါတ္ ၁ တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္စီကို သူ႕ရဲ႕ သားသမီးအရင္းတစ္ေယာက္လို ခံယူထားတယ္ဆိုတာကို အဲဒီဆုေတာင္းေမတၱာက အသိေပးပါတယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္ဟာ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းတဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ရံုသာမကေသးပဲ အရာအားလံုးဟာလည္းပဲ သူ႕ရဲ႕ လက္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္းပဲ ေဖာ္ျပတားပါတယ္။ မိခင္နဲ႔ ဖခင္ရဲ႕ ဘ၀ႏွစ္ခုစလံုး ဘုရားသခင္၌ ရွိေတာ္မူတယ္ဆိုတာကိုလည္းပဲ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ခန္းႀကီး ၃ ခန္းငယ္ ၁၄ နဲ႔ ၁၅ မွာလည္းပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဟာ အေမလည္းျဖစ္တယ္ အေဖလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပျခင္းလည္းျ္ဖစ္ပါတယ္။ သံေယာဟန္ ၁း၁၁-၁၃၊ အခန္းႀကီး ၃ အခန္းငယ္ ၃ မွာလည္းပဲ သခင္ေယဇူး၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္စီတစ္ေယာက္စီဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာကိုလည္းပဲ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားလွ်က္ရွိတယ္ဆိုတာကို သိရပါတယ္လို႔။

  ေနာက္ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဖခင္တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္းပဲ အသိေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဘုရားသခင္သားသမီးပီသစြာျဖင့္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံၾကဖို႔ဆိုတာကိုလည္းပဲ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိသတိျပန္ေပးၾကဖို႔ဆိုတာကိုလည္းပဲ အသိေပးထားတာရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ဘုရားသခင္၌ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ေတာ္စပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ စိတ္ဓာတ္ေတြ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေလာကအသက္တာကို ရွင္သန္ၾကဖို႔ ဆိုတာလည္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသိေပးပါတယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္ဟာ အေဖတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ႕ကိုရဲရဲႀကီး ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၿမဲတမ္းလည္းပဲ ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးငယ္ေလးေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါက်လို႔ရွိရင္ အေဖကို အၿမဲတမ္း အႏၱရာယ္ရွိလာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ဘယ္ကိုမွ မသြားဘူး အေဖစီပဲ ေျပးၿပီး အေဖေျခေထာက္ကို ဖက္ထားတယ္။ သူမ်ားေတြ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ရင္ အေဖကိုပဲ ေျပးဖက္ထားတယ္ စသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းပဲ ဘုရားသခင္ကို အၿမဲတမ္း တမ္း္တၿပီးတဲ့ေနာက္ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္အားကိုးဖို႔လိုတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ဆုကိုလည္းပဲ အၿမဲေတာင္းျခင္းဟာျဖင့္ရင္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးျခင္းကို ျပသျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ သနားျခင္းနဲ႔သာ တုတ္ျပန္မွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိထားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တစ္ခါတေလ ဒုကၡေတြလြဲပါေစ ပယ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ ဒုကၡေတြ အခက္အခဲေတြ မေပ်ာက္သြားပဲနဲ႔ ဘာေတြ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရသလဲဆိုေတာ့ ဒီဒုကၡအခက္အခဲေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးခံထမ္းႏိုင္တဲ့ ခံႏိုင္ရည္ေက်းဇူးခြန္အားကို ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္ေပးပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်လို႔ရွိရင္ ဒီဒုကၡအခက္အခဲ ကားတိုင္ဆိုတာလည္းပဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တိုးတက္မႈနဲ႔ ကယ္တင္ျခင္းရရွိဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မထမ္းလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ လိုအပ္တာကိုး။ ဒါေပမဲ့လို႔ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ထမ္းႏိုင္ဖို႔ခြန္းအားရွိဖို႔သည္သာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လိုပါတယ္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြဲပါေစ ပယ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းပင္ ဆုေတာင္းျငားေသာ္လည္းပဲ တစ္ခါတေလက်လို႔ရွိရင္ ဘုရားသခင္ဟာ အဲသလို မလႊဲမပယ္ပဲနဲ႔ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ခံႏိုင္ေသာေက်းဇူးေတာ္ခြန္အားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေပးတဲ့အေနအထားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒါ သတိထားၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လိုအပ္တဲ့အရာေတြကို ေတာင္းေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္းေတာ့ ေတာင္းေနၾကရမွာႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြေတာင္မွပဲ မိမိတို႔သားသမီးေတြကေန ဥ  ေတာင္းလို႔ရွိရင္ ၾကက္ဥပဲ ျဖစ္ေစ၊ ဘဲဥပဲျဖစ္ေစ ေတာင္းလို႔ရွိရင္ မိဘျဖစ္တဲ့ သူေတြက သားသမီးေတြကို ကင္းမွီးေကာက္ေပးတာ မရွိပါဘူး။ ငါ့သားသမီးေတြ ကင္းမွီးေကာက္ ကိုက္ပါေစ၊ ထိုးပါေစ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါဘူး။ ဘုရားသခင္က ဒိထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိဘထက္ပိုေကာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းတာထက္ မ်ားစြာေသာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာကို ပိုၿပီးေတာ့ေပးမွာ ေသခ်ာပါတယ္ဆိုတာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သံသယရွိဖို႔ မလိုပါဘူးလို႔။

  ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးနဲ႔ တတိယေပါ့ေလ။ သိထားရမဲ့အရာတစ္ခုက ဘာလဲဆိုေတာ့ သူမ်ားကိုယ့္ကို ထိခိုက္နာက်င္တာေတြ ရွိလို႔ရွိရင္ သို႔တည္းမဟုတ္ သူမ်ားေတြက ကိုယ့္အေပၚမွာ အျပစ္ျပဳမိတာေတြ ထိခိုက္တာေတြ က်ဴးလြန္တာေတြ ရက္စက္တာေတြ စသျဖင့္ေပါ့ေလ အဲဒီ သူမ်ားေတြရဲ႕ အျပစ္ကို အရင္အဦး ခြင့္လႊတ္ဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ သူမ်ားရဲ႕ အျပစ္ကို ခြင့္မလႊတ္ျခင္းဟာျဖင့္ရင္ ဘုရားစီက ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရွိဖို႔ အဟန္႔အတားနဲ႔ ပိတ္ဆို႔မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူမ်ားေတြကို ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ရင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို အရင္ အဦးေတာင္းခံၿပီးမွ ခြင့္လႊတ္ၿပီးကာမွပဲ က်န္ေသာေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေတာင္းခံရင္ ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္လို႔။ ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာကို ေလးေလးနက္နက္ေလး သူ႕ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို စဥ္းစားၿပီးတဲ့ေနာက္ မၾကာခဏ ရြတ္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ႀကီးမားေသာ မ်ားျပားေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ဆက္လက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရရွိခံစားၾကရမယ္ဆိုတာကို ယံုမွားသံသယ မရွိပါနဲ႔လို႔။ ဘုရားသခင္သင္တို႔တစ္ေယာက္စီကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစလို႔။

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading

ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္။ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.