ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို မဂၤလာေဆာင္ပြဲပံုပမာႏွင့္ခိုင္းႏိႈင္းထားျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ ပံုဥပမာက ေပးတဲ့သင္ခန္းစာက ဘာလဲဆိုေတာ့က ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေရာက္ျခင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ နားလည္လြယ္ေအာင္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေပးထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားသူနဲ႔ ဖိတ္ၾကားခံရသူ ႏွစ္မ်ိဳးရဲ႕ ျဖစ္တတ္တဲ့အေျခအေနနဲ႔ ဘုရားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံမႈ ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စဥ္းစားဖို႔အတြက္ သင္ခန္းစာေပးထားတဲ့ ပံုဥပမာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို သြားဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ပေရာဖက္ေတြကို  ေစလႊတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူသားေတြကို လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ လူသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြက ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚသံကို ဂရုမစိုက္တဲ့အျပင္ သူေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ပေရာဖက္ကဲ့သို႔ေသာ သူေတြကိုေတာင္မွပဲ သတ္ျဖတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္ ဆိုတာကို ေျပာျပ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Add new comment

4 + 0 =

Please wait while the page is loading