အစာေရွာင္ျခင္းအေၾကာင္းေမးျမန္းၾကျခင္း

ထိုအခါ ေယာဟန္၏တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ့္ထံသို႕႔ခ်ဥ္းကပ္၍ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဖာရီေဇဦးတို႔သည္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အစာေရွာင္ၾက၍ ကိုယ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္တို႔မူကား အဘယ္ေၾကာင့္အစာမေရွာင္ပဲေနၾကသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ၾက၏။ ထိုအခါ ေယဇူးက မဂၤလာေဆာင္သတိုးသား၏အေပါင္းအေဖာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ႏွင့္ အတူသတိုးသားရွိေနစဥ္ ၀မ္းနည္းမူေဆြးၾကမည္ေလာ့။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို နွိပ့္ပါ။

Add new comment

4 + 0 =

Please wait while the page is loading