သက္ေသခံျခင္းအေၾကာင္း

ငါသည္ ငါ၏အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလွ်င္ ငါ့သက္ေသခံခ်က္သည္ မမွန္။ သက္ေသခံေသာ အျခားသူတစ္ပါးရွိ၍ ငါ့အေပၚသက္ေသခံေသာသူ၏ သက္ေသခံခ်က္သည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းငါသိ၏။ သင္တို႔သည္ ေယာဟန္ထံမွ ေစလႊတ္စံုစမ္းၾက၏။ သူသည္ သမၼာတရားဘက္မွ သက္ေသခံ၏။ ငါခံယူေသာ သက္ေသခံခ်က္သည္ လူတို႔ထံမွ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရမည့္အေၾကာင္း ဤအရာကို ငါေျပာ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

1 + 16 =

Please wait while the page is loading