ဘယ္ဇိုင္းဒါး ကန္အနီး၌ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း

ထို႔ေနာက္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ပြဲေတာ္ေန႔က်ေရာက္၍ သခင္ေယဇူးသည္ ေဂ်ရုစလင္ျမိဳ႕သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ေဂ်ရုစလင္ျမိဳ႕သိုးတံခါးအနီး၌ ေဟေျဗဦးဘာသာစကားျဖင့္ ဘယ္ဇုိင္းဒါးဟု ေခၚေသာေရကန္တစ္ကန္ရွိ၏။ ထိုေရကန္၌ မုဒ္ငါးေဆာင္ရွိ၏။ ထိုမုဒ္ဦးေဆာင္မ်ားေအာက္၌ မသန္မစြမ္းေသာသူ မ်က္စိမျမင္ေသာသူ ေျခမသန္ေသာသူ ႏွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါေသေသာသူမ်ားစြာတို႔သည္ စုေ၀းေနၾက၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading