တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

သင္တို႔သြားၾကစဥ္တြင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တည္လုနီးၿပီဟု ေဟာေျပာၾကေလာ့။ ဖ်ားနာေသာသူတို႔ကို ကုသေပးၾကေလာ့။ ေသေသာသူတို႕ကို ျပန္ရွင္ေစၾကေလာ့။ အနာႀကီးေရာဂါသည္တို႔ကို စင္ၾကယ္ေပ်ာက္ကင္းေစၾကေလာ့။ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ၾကေလာ့။ သင္တို႔သည္ အဖိုးအခမေပးဘဲ ခံယူရရွိၾကသည္ျဖစ္၍ အဖိုးအခမယူပဲ ေမးကမ္းၾကေလာ့။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading