ဆြံ႕အသူကို စကားေျပာေစျခင္း

ထိုသူတို႔ထြက္သြားၾကၿပီးေနာက္၊ နတ္ဆိုးစီးခံရ၍ ဆြံ႔အေနေသာသူတစ္ဦးကို လူတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ နတ္ဆိုးကိုႏွင္ထုတ္ေသာအခါ တြင္  ဆြံ႕အေသာသူသည္ စကားေျပာေလ၏။ လူအစုအေ၀းသည္လည္း လြန္စြာအံ့ၾသၾကလ်က္ ဤကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို အစၥရာအဲလ္ျပည္၌ တစ္ခါမွ်မျမင္ဖူးပါဟု ဆိုၾက၏။ ဖာရီေဇဦးတို႔မူကား သူသည္ နတ္ဆိုးတို႔၏ အႀကီးအကဲကို အမွီျပဳ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

15 + 3 =

Please wait while the page is loading