က်ေရာက္လာမည့္ ႏွိပ္စက္ညွန္းပန္းျခင္းမ်ားအေၾကာင္း

၀ံပုေလြမ်ားအလယ္သို႔ သိုးမ်ားကို ေစလႊတ္သကဲ့သုိ႔ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္သင္တို႔သည္ ေျမြတို႔ကဲ့သို႔ ပါးနပ္လ်က္ ခ်ိဳးငွင္တို႔ကဲ့သို႔ အျပစ္ကင္းစင္ၾကေလာ့။ လူတို႔ကို သတိျပဳၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား သူတို႔သည္ သင္တို႔ကို တရားရံုး၌အပ္ႏွံၾက၍ သူတို႔၏ တရားဇရပ္မ်ား၌ ရိုက္ႏွက္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ ငါ့အတြက္ ေၾကာင့္ ျမိဳ႕၀န္မ်ားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္သို႔ ဆြဲငင္ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံၾကရလိမ့္မည္။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

11 + 6 =

Please wait while the page is loading