Story part 3 : အုန္းသီး ဘယ္ကစ (ကရင္ရိုးရာ ဒ႑ာရီပုံျပင္) အုန္းသီးနာမည္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္း

ပသေလာင္းသည္ အိမ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွျပီးေနာက္ ရြာသားမ်ားက သတင္းလာေမးၾကကာ သူအကုန္ေျပာျပေပးေလသည္။ဤတြင္ ရြာသားမ်ားက ပသတ္ကိုင္ကို သတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ အမ်က္ထြက္ေသာ္လည္း ပသတ္ေလာင္း ခြင့္မျပဳပဲ ပသတ္ကိုင္၏အျပစ္မ်ားကို အကုန္ခြင့္လြတ္ေပးေလသည္။
ပသတ္ေလာင္းသည္ နတ္သား၊ ေပးလိုက္ေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေလရာ ေရႊဖရံုသီးမ်ား သီးျပီး ပသတ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ သူေဌးျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ဤအျဖစ္ကို ပသတ္ကိုေတြ႔ကာ လြန္စြာအံ့ၾသလ်က္ သူလည္းပသတ္ေလာင္းကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာခ်င္ျပီး အျပစ္ရိွေသာ္လည္း ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရိွေတာ့ပဲ ပသတ္ေလာင္းကို အိမ္၌သြားေမးေလသည္။ပထမ၌ သူအျပစ္ရိွေၾကာင္း ခြင့္လြတ္ဖို႔ ပသတ္ေလာင္းကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေလ၏။ ဒါေပမဲ့ ပသတ္ေလာင္းက သူကိုစိတ္မဆိုးေပ။ ထို႔ေနာက္ ပသတ္ကိုင္က မည္သည့္အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ယခုလိုခ်မ္းသာလာသနည္းဟု ထပ္ခါထပ္ခါေမးေသာအခါ ပသတ္ေလာင္းလည္း မလိမ္တတ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္အတိုင္း ေျပာျပေလသည္။ အေၾကာင္းအရာကို သိျပီးႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ပသတ္ကိုင္သည္ ပသတ္ေလာင္းကဲ့သုိ႔ ခ်မ္းသာလိုေသာေၾကာင့္ သူ႔သေဘၤာကိုစီးျပီး ပင္လယ္ထဲသုိ႔ သြားေလသည္။ ခရီးတစ္ေလ်ာက္လံုး ဘာမွမစားပဲ ပသတ္ေလာင္းကို လုပ္ခဲ့သည့္အတိုင္းေနေလသည္။ထုိ႔ေနာက္ သူ႔ရဲ့မ်က္လံုးေတြကိုလည္း သူ႔တပည့္ေတြကိုထုတ္ခုိင္းျပီး နာက်င္ေသာ္လည္း သူေဌးၾကီးျဖစ္မည္ဟု ေလာဘေစာေၾကာင့္ ၾကိတ္မွိတ္ခံစားေလသည္။ ေနာက္ဆံုး သူခ်ထားခဲ့ေသာ ပသတ္ေလာင္းကြ်န္းေပၚသို႔ သူ႔တပည့္တို႔ကို ခ်ထားခုိင္းခဲ့သည္။ အခ်ိန္ေတြၾကာလာေသာ္လည္း သူ႔ကိုဘယ္သူမွ မကယ္တင္ပါ။ ပသတ္ေလာင္းသည္ ကုန္ေရာင္းျပီးေနာက္ ယခင္က မိမိအား နတ္မင္းမ်ားက ကယ္ဆယ္ခဲ့ဖူးေသာ ကြ်န္းကိုသတိရျပီး သြားၾကည့္ေလသည္။ ပသတ္ကိုင္သည္ ဦးေခါင္းအခြံပဲ က်န္ခဲ့ေသာ္လည္း သူငယ္ခ်င္းေရ ငါမင္းကို မေကာင္းၾကံခဲ့မိလို႔ ငါေကာင္းေကာင္းၾကီးျပန္ခံရျပီး ငါ့ကိုပစ္မထားပါႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ ဦးေခါင္းခြံကိုယူသြားေပးပါဟု ေျပာေသာအခါ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ ပသတ္ေလာင္းသည္ ပသတ္ကိုင္၏ဦးေခါင္းခြံကို မိမိ၏သေဘၤာေပၚသို႔ ယူေဆာင္လာေစျပီး ေနရပ္သို႔ ထြက္ခြါေလေတာ့သည္။ထုိ႔ေနာက္ ဤဦးေခါင္းခြံက ပသတ္ေလာင္းအား မင္းကိုေက်းဇူးျပန္ဆပ္ခ်င္တယ္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံသို႔ သြားျပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရိွေသာဦးေခါင္းခြံသည္ စကားေျပာတတ္ေၾကာင္း အကယ္၍သူမယုံလွ်င္ မင္းမွာရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ အေလာင္းအစားလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပသတ္ေလာင္း မသြားခ်င္ေသာ္လည္း ဦးေခါင္းခြံေျပာသည့္အတိုင္း သူ႔မွာရိွသည့္ပစၥည္းအားလံုးႏွင့္ အေလာင္းအစားျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရွႈံးလ်ွင္ ဘုရင္၏ကြ်န္ျဖစ္ရပါမည္။  ဒါေပမဲ့ ပသတ္ကိုင္၏ ဦးေခါင္းခြံသည္ အသက္ရွင္စဥ္ကရိွေသာ စိတ္သေဘာယုတ္ညံ့ျခင္းသည္ ေသျပီးေနာက္ အရိုးစုဘ၀ေရာက္သည္တိုင္ေအာင္  မစြန္႔ႏိုင္ပဲ ဘုရင္ေရွ႔ေတာ္ေရာက္ေသာအခါ စကားမေျပာပဲ ေနေလသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္မင္းျမတ္အား အလြန္အမ်က္ထြက္ေသာ္လည္း ပသတ္ေလာင္းအား ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ဘုရင္၏ကြ်န္ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပသတ္ေလာင္း၏ဇနီးနွင့္ ရြာသားမ်ားက  ပသတ္ကိုင္ဦးေခါင္းခြံအၾကံအစည္ေၾကာင့္သိျပီး ဘုရင္မင္းျမတ္ကို သြားေရာက္ေတာင္းပန္ကာ ပသတ္ေလာင္းလြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဦးေခါင္းခြံေၾကာင့္ ဒုကၡအၾကိမ္ၾကိမ္ေရာက္ေနရျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေခါင္းခြံကိုယူျပီး နင္ဟာအလကားဦးေခါင္းခြံ  ဘာမွအသံုးမက်ဘူးလုိ႔ေျပာျပီး ေခ်ာင္းထဲသို႔ ပစ္လိုက္ေလသည္။

Add new comment

8 + 2 =

Please wait while the page is loading