ေျပာင္းလဲလို႔ရပါတယ္

အကုန္လုံုးေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေျပာင္းလဲေပးလို႔ရတဲ႔အရာေတြကို မေျပာင္းလဲဘဲ ကြ်ႏ္ုေတာ္တစ္ေယာက္တည္းေျပာင္းလဲလို႔လည္း ဘာမွျဖစ္မလာဘူးလို႔ ေတြးရင္မွားမယ္။ မိမိပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းလွပဖို႔အတြက္ မိမိတိုပတတ္ႏိုင္သေလာက္ အပင္မ်ားကို ျပန္လည္စို႕ပ်ိဳးမယ္ဆိုရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္ရာေရာက္ျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမွာပါ။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading