သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ (အပိုင္း ၁)

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အပိုင္း ၁ အေနနဲ႔ တင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ယေန႔ ကမၻာေျမႀကီးဟာအရင္ကထက္ ပိုၿပီးပူျပင္းလာေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေရွာက္ေစာင့္ရမဲ့ တာ၀န္ဟာ လူသားအားလံုးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္လာေနပါၿပီး။ လူသားအားလံုးက ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွသာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္တဲ့ ကမၻာႀကီးပူျပင္းလာမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစံုကိုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

11 + 6 =

Please wait while the page is loading