မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ အလွဆင္ၾကစို႔

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္ေစာက္ေရွာက္ဖို႔ အမိုက္ပစ္ျခင္းကို သတိျပဳၾကဖို႔ရန္အတြက္ သင္ခန္းစာေပးသည့္ ဇာတ္လမ္းတိုေလးျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

10 + 0 =

Please wait while the page is loading